02
Jun 2012
Print

Pengelola INISA

Ditulis oleh admin
Hits: 6922

DEWAN KURATOR

Ketua

:

Prof. Dr. H. Chotibul Umam

Wakil Ketua

:

Prof. Dr. H. Fathurrohman Rauf

Sekretaris

:

Prof. Dr. H. Ahmad Bachmid

Anggota

:

1. Prof. Dr. H. Rofi'i

 

 

2. Dr. HM. Mushlih Idris, MA

 

PENGURUS SENAT

Ketua

:

H. Fathur Rohman Baidlowi, Lc. M.Mpd

Sekretaris

:

Drs. H. A. Rasyid Thaha, M.Mpd

Anggota

:

1. Dr. H. Abd. Muhith Abd. Fattah

 

 

2. H. Ahmad Kholid Dawam, Lc. M.Hum

 

 

3. KH. Mundzir Tamam, MA

 

 

4. KH. Hulaimi Hatami, MA

 

 

5. Drs. M. Fauzi Yunus, M.Mpd

 

 

6. H. Aca Syathibi, MA

 

 

7. Dr. H. Moh. Syafi'i, MA

 

PIMPINAN

Rektor

:

H. Fathur Rohman Baidlowi, Lc. M.Mpd

Purek I Bid. Akademis

:

Dr. H. Moh. Syafi'i, MA

Purek II Bid. Administrasi & Keuangan

:

Drs. H. Abd. Ghafur, M.Mpd

Purek III Bid. Kemahasiswaan

:

Drs. H. Haidlor Ali Ahmad, MM

Kepala BUAK

:

Drs. Darma Kusuma

 

PIMPINAN FAKULTAS ADAB

Dekan

:

Drs. H. A. Rasyid Thaha, M.Mpd

Pudek I

:

Prof. Dr. H. Ahmad Bachmid

Pudek II

:

H. Aca Syathibi, MA

Pudek III

:

H. Ali Rahmat Arbawi, MA

 

 

 

-------------------------------

 

 

Ketua Jurusan

 

 

Bahasa & Sastra Arab

:

Drs. H. A. Rasyid Thaha, M.Mpd

Sejarah Kebudayaan Islam

:

Drs. M. Bukhori Maulana

 

PIMPINAN FAKULTAS TARBIYAH

Dekan

:

Drs. M. Fauzi Yunus, M.Mpd

Pudek I

:

Drs. Aly Anwar, M.Mpd

Pudek II

:

Drs. H. Abdul Ghafur, M.Mpd

Pudek III

:

H. M. Hasan Shahibi, MA

 

 

 

----------------------------

 

 

Ketua Jurusan

 

 

Pendidikan Bahasa Arab

:

Drs. M. Fauzi Yunus, M.Mpd

Pendidikan Agama Islam

:

Drs. H. Abu Hasan